Nhẫn nữ 0718R3678VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3678VC1-C

35,479,521 VNĐ
31,931,569 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3678VC1-C
35,479,521 VNĐ
31,931,569 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3679VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3679VC1-C

27,660,739 VNĐ
24,894,665 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3679VC1-C
27,660,739 VNĐ
24,894,665 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1

Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1

42,830,000 VNĐ
38,547,000 VNĐ
Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1
42,830,000 VNĐ
38,547,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3677VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3677VC1-C

35,310,841 VNĐ
31,779,757 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3677VC1-C
35,310,841 VNĐ
31,779,757 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 200-0217R1344VC1

Nhẫn nữ 200-0217R1344VC1

32,562,000 VNĐ
29,305,800 VNĐ
Nhẫn nữ 200-0217R1344VC1
32,562,000 VNĐ
29,305,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1

38,199,000 VNĐ
34,379,100 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1
38,199,000 VNĐ
34,379,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3676VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3676VC1-C

31,213,060 VNĐ
28,091,754 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3676VC1-C
31,213,060 VNĐ
28,091,754 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6694VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6694VC1

30,348,000 VNĐ
27,313,200 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6694VC1
30,348,000 VNĐ
27,313,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1

Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1

25,687,000 VNĐ
23,118,300 VNĐ
Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1
25,687,000 VNĐ
23,118,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1

37,054,000 VNĐ
33,348,600 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1
37,054,000 VNĐ
33,348,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1

38,557,000 VNĐ
34,701,300 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1
38,557,000 VNĐ
34,701,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1

Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1

40,822,000 VNĐ
36,739,800 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1
40,822,000 VNĐ
36,739,800 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3680VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3680VC1-C

32,037,600 VNĐ
28,833,840 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3680VC1-C
32,037,600 VNĐ
28,833,840 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3671VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3671VC1-C

38,926,997 VNĐ
35,034,297 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3671VC1-C
38,926,997 VNĐ
35,034,297 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1

Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1

43,050,000 VNĐ
38,745,000 VNĐ
Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1
43,050,000 VNĐ
38,745,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3670VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3670VC1-C

36,159,536 VNĐ
32,543,582 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3670VC1-C
36,159,536 VNĐ
32,543,582 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1

Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1

35,357,000 VNĐ
31,821,300 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1
35,357,000 VNĐ
31,821,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3698VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3698VC1-C

34,720,600 VNĐ
31,248,540 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3698VC1-C
34,720,600 VNĐ
31,248,540 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0316R6704VC1

Nhẫn nữ 080-0316R6704VC1

40,342,000 VNĐ
36,307,800 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0316R6704VC1
40,342,000 VNĐ
36,307,800 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0612R1284BM2

Nhẫn nữ 0612R1284BM2

114,041,000 VNĐ
102,636,900 VNĐ
Nhẫn nữ 0612R1284BM2
114,041,000 VNĐ
102,636,900 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết