Nhẫn nữ 085-1014R7166VC1

Nhẫn nữ 085-1014R7166VC1

49,603,000 VNĐ
44,642,700 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R7166VC1
49,603,000 VNĐ
44,642,700 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R7190VC1-

Nhẫn nữ 085-1014R7190VC1-

49,632,000 VNĐ
44,668,800 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R7190VC1-
49,632,000 VNĐ
44,668,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 0714R7071VC1

Nhẫn kim cương 0714R7071VC1

44,826,000 VNĐ
40,343,400 VNĐ
Nhẫn kim cương 0714R7071VC1
44,826,000 VNĐ
40,343,400 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 200-0417R1663VC1

Nhẫn kim cương 200-0417R1663VC1

27,402,000 VNĐ
24,661,800 VNĐ
Nhẫn kim cương 200-0417R1663VC1
27,402,000 VNĐ
24,661,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương  0714R7057VC1

Nhẫn kim cương 0714R7057VC1

45,214,000 VNĐ
40,692,600 VNĐ
Nhẫn kim cương 0714R7057VC1
45,214,000 VNĐ
40,692,600 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-

Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-

49,201,000 VNĐ
44,280,900 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-
49,201,000 VNĐ
44,280,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R7014VC1

Nhẫn nữ 085-1014R7014VC1

44,557,000 VNĐ
40,101,300 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R7014VC1
44,557,000 VNĐ
40,101,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 127R8029BM

Nhẫn nữ 127R8029BM

47,043,000 VNĐ
42,338,700 VNĐ
Nhẫn nữ 127R8029BM
47,043,000 VNĐ
42,338,700 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 107R5509BM2

Nhẫn nữ 107R5509BM2

48,075,000 VNĐ
43,267,500 VNĐ
Nhẫn nữ 107R5509BM2
48,075,000 VNĐ
43,267,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1210R4455A2

Nhẫn nữ 1210R4455A2

45,902,000 VNĐ
41,311,800 VNĐ
Nhẫn nữ 1210R4455A2
45,902,000 VNĐ
41,311,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0714R7005VC1

Nhẫn nữ 0714R7005VC1

37,201,000 VNĐ
33,480,900 VNĐ
Nhẫn nữ 0714R7005VC1
37,201,000 VNĐ
33,480,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 078-0917R3049VC1

Nhẫn nữ 078-0917R3049VC1

40,955,000 VNĐ
36,859,500 VNĐ
Nhẫn nữ 078-0917R3049VC1
40,955,000 VNĐ
36,859,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 091-0517R2006VC1

Nhẫn nữ 091-0517R2006VC1

34,659,000 VNĐ
31,193,100 VNĐ
Nhẫn nữ 091-0517R2006VC1
34,659,000 VNĐ
31,193,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3672VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3672VC1-C

38,036,478 VNĐ
34,232,830 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3672VC1-C
38,036,478 VNĐ
34,232,830 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 092-0517R2044VC1-854-2

Nhẫn nữ 092-0517R2044VC1-854-2

34,792,000 VNĐ
31,312,800 VNĐ
Nhẫn nữ 092-0517R2044VC1-854-2
34,792,000 VNĐ
31,312,800 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 093-0617R2561VC1

Nhẫn nữ 093-0617R2561VC1

38,754,000 VNĐ
34,878,600 VNĐ
Nhẫn nữ 093-0617R2561VC1
38,754,000 VNĐ
34,878,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3674VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3674VC1-C

45,212,910 VNĐ
40,691,619 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3674VC1-C
45,212,910 VNĐ
40,691,619 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 082-0917R3070VC1

Nhẫn nữ 082-0917R3070VC1

33,417,000 VNĐ
30,075,300 VNĐ
Nhẫn nữ 082-0917R3070VC1
33,417,000 VNĐ
30,075,300 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0415R7053VC1

Nhẫn nữ 080-0415R7053VC1

39,134,000 VNĐ
35,220,600 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0415R7053VC1
39,134,000 VNĐ
35,220,600 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3675VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3675VC1-C

39,165,900 VNĐ
35,249,310 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3675VC1-C
39,165,900 VNĐ
35,249,310 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết