Nhẫn cưới 0616W8028JA-1476

Nhẫn cưới 0616W8028JA-1476

17,687,000 VNĐ
15,033,950 VNĐ
Nhẫn cưới 0616W8028JA-1476
17,687,000 VNĐ
15,033,950 VNĐ
  • Màu: Vàng vàng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới  0616W8012JA-1491

Nhẫn cưới 0616W8012JA-1491

17,902,000 VNĐ
15,216,700 VNĐ
Nhẫn cưới 0616W8012JA-1491
17,902,000 VNĐ
15,216,700 VNĐ
  • Màu: Vàng vàng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0616W8013JA-1481

Nhẫn cưới 0616W8013JA-1481

18,007,000 VNĐ
15,305,950 VNĐ
Nhẫn cưới 0616W8013JA-1481
18,007,000 VNĐ
15,305,950 VNĐ
  • Màu: Vàng vàng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết