Nhẫn nữ 1013R9212VA

Nhẫn nữ 1013R9212VA

62,903,000 VNĐ
56,612,700 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9212VA
62,903,000 VNĐ
56,612,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 200-1014E5566VA1

Hoa tai 200-1014E5566VA1

21,237,000 VNĐ
19,113,300 VNĐ
Hoa tai 200-1014E5566VA1
21,237,000 VNĐ
19,113,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Mặt dây 200-1014P5567VA1

Mặt dây 200-1014P5567VA1

19,231,000 VNĐ
17,307,900 VNĐ
Mặt dây 200-1014P5567VA1
19,231,000 VNĐ
17,307,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 215-1014R5568VA1

Nhẫn nữ 215-1014R5568VA1

27,288,000 VNĐ
24,559,200 VNĐ
Nhẫn nữ 215-1014R5568VA1
27,288,000 VNĐ
24,559,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R5604VA1

Nhẫn nữ 085-1014R5604VA1

44,376,000 VNĐ
39,938,400 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R5604VA1
44,376,000 VNĐ
39,938,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R5610VA1

Nhẫn nữ 085-1014R5610VA1

43,896,000 VNĐ
39,506,400 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R5610VA1
43,896,000 VNĐ
39,506,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 200-1014R5661VA1

Nhẫn nữ 200-1014R5661VA1

31,399,000 VNĐ
28,259,100 VNĐ
Nhẫn nữ 200-1014R5661VA1
31,399,000 VNĐ
28,259,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R5603VA1

Nhẫn nữ 085-1014R5603VA1

58,214,000 VNĐ
52,392,600 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R5603VA1
58,214,000 VNĐ
52,392,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 210-1014R5550VA1

Nhẫn nữ 210-1014R5550VA1

20,950,000 VNĐ
18,855,000 VNĐ
Nhẫn nữ 210-1014R5550VA1
20,950,000 VNĐ
18,855,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Hoa tai 095-1014E5518VA1

Hoa tai 095-1014E5518VA1

36,745,000 VNĐ
33,070,500 VNĐ
Hoa tai 095-1014E5518VA1
36,745,000 VNĐ
33,070,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Mặt dây 095-1014P5517VA1

Mặt dây 095-1014P5517VA1

25,127,000 VNĐ
22,614,300 VNĐ
Mặt dây 095-1014P5517VA1
25,127,000 VNĐ
22,614,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 095-1014R5516VA1

Nhẫn nữ 095-1014R5516VA1

42,610,000 VNĐ
38,349,000 VNĐ
Nhẫn nữ 095-1014R5516VA1
42,610,000 VNĐ
38,349,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 090-1014E5541VA

Hoa tai 090-1014E5541VA

37,078,000 VNĐ
33,370,200 VNĐ
Hoa tai 090-1014E5541VA
37,078,000 VNĐ
33,370,200 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Mặt dây 085-1014P5542VA1

Mặt dây 085-1014P5542VA1

25,146,000 VNĐ
22,631,400 VNĐ
Mặt dây 085-1014P5542VA1
25,146,000 VNĐ
22,631,400 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 240-1014R5543VA1

Nhẫn nữ 240-1014R5543VA1

32,107,000 VNĐ
28,896,300 VNĐ
Nhẫn nữ 240-1014R5543VA1
32,107,000 VNĐ
28,896,300 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Hoa tai 090-1014E5537VA1

Hoa tai 090-1014E5537VA1

26,183,000 VNĐ
23,564,700 VNĐ
Hoa tai 090-1014E5537VA1
26,183,000 VNĐ
23,564,700 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Hoa tai 090-1014E5537VA1

Hoa tai 090-1014E5537VA1

26,183,000 VNĐ
23,564,700 VNĐ
Hoa tai 090-1014E5537VA1
26,183,000 VNĐ
23,564,700 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Mặt dây 085-1014P5536VA1

Mặt dây 085-1014P5536VA1

26,362,000 VNĐ
23,725,800 VNĐ
Mặt dây 085-1014P5536VA1
26,362,000 VNĐ
23,725,800 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Kim cương viên 1012DA1137CR1
Kim cương viên 1012DA1137CR1 189,522,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
Xem chi tiết
Kim cương viên 1012DA1134CR1
Kim cương viên 1012DA1134CR1 195,325,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
Xem chi tiết