Hoa tai 26 0212E9783HB2

Hoa tai 26 0212E9783HB2

42,091,000 VNĐ
37,881,900 VNĐ
Hoa tai 26 0212E9783HB2
42,091,000 VNĐ
37,881,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 27 099E1021BG2

Hoa tai 27 099E1021BG2

42,989,000 VNĐ
38,690,100 VNĐ
Hoa tai 27 099E1021BG2
42,989,000 VNĐ
38,690,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

26,654,000 VNĐ
23,988,600 VNĐ
Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1
26,654,000 VNĐ
23,988,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

24,636,000 VNĐ
22,172,400 VNĐ
Nhẫn nữ 29 0613R5888JA
24,636,000 VNĐ
22,172,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

28,820,000 VNĐ
25,938,000 VNĐ
Nhẫn nữ 30 0813R6546VA
28,820,000 VNĐ
25,938,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

27,010,000 VNĐ
24,309,000 VNĐ
Nhẫn nữ 31 0613R5921JA
27,010,000 VNĐ
24,309,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 32 080-0914R5944VA1

Nhẫn nữ 32 080-0914R5944VA1

18,179,000 VNĐ
16,361,100 VNĐ
Nhẫn nữ 32 080-0914R5944VA1
18,179,000 VNĐ
16,361,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 33 095-1014R5524VA1

Nhẫn nữ 33 095-1014R5524VA1

21,977,000 VNĐ
19,779,300 VNĐ
Nhẫn nữ 33 095-1014R5524VA1
21,977,000 VNĐ
19,779,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 34 1014R9102JA1

Nhẫn nữ 34 1014R9102JA1

32,300,000 VNĐ
29,070,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34 1014R9102JA1
32,300,000 VNĐ
29,070,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 35 1014R9101JA1

Nhẫn nữ 35 1014R9101JA1

22,010,000 VNĐ
19,809,000 VNĐ
Nhẫn nữ 35 1014R9101JA1
22,010,000 VNĐ
19,809,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 36 1013R9378VA

Nhẫn nữ 36 1013R9378VA

20,788,000 VNĐ
18,709,200 VNĐ
Nhẫn nữ 36 1013R9378VA
20,788,000 VNĐ
18,709,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 37 0812R0070BK

Nhẫn nữ 37 0812R0070BK

20,008,000 VNĐ
18,007,200 VNĐ
Nhẫn nữ 37 0812R0070BK
20,008,000 VNĐ
18,007,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 38 1012R8026BK

Nhẫn nữ 38 1012R8026BK

52,758,000 VNĐ
47,482,200 VNĐ
Nhẫn nữ 38 1012R8026BK
52,758,000 VNĐ
47,482,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 39 0810R0106BK
Nhẫn nữ 39 0810R0106BK Liên hệ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1014R9105JA1

Nhẫn nữ 1014R9105JA1

75,701,000 VNĐ
68,130,900 VNĐ
Nhẫn nữ 1014R9105JA1
75,701,000 VNĐ
68,130,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1014R9103JA1

Nhẫn nữ 1014R9103JA1

44,560,000 VNĐ
40,104,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1014R9103JA1
44,560,000 VNĐ
40,104,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1014R9017VA1

Nhẫn nữ 1014R9017VA1

65,541,000 VNĐ
58,986,900 VNĐ
Nhẫn nữ 1014R9017VA1
65,541,000 VNĐ
58,986,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R9201VA

Nhẫn nữ 1013R9201VA

53,051,000 VNĐ
47,745,900 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9201VA
53,051,000 VNĐ
47,745,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R9202VA

Nhẫn nữ 1013R9202VA

70,183,000 VNĐ
63,164,700 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9202VA
70,183,000 VNĐ
63,164,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R9213VA

Nhẫn nữ 1013R9213VA

92,803,000 VNĐ
83,522,700 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9213VA
92,803,000 VNĐ
83,522,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết