• Trang 2/2
 • 1
 • 2
Hoa tai 1013E1162JA0313

Hoa tai 1013E1162JA0313

4,671,000 VNĐ
3,970,350 VNĐ
Hoa tai 1013E1162JA0313
4,671,000 VNĐ
3,970,350 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R1160JA0313

Nhẫn nữ 1013R1160JA0313

2,848,000 VNĐ
2,420,800 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R1160JA0313
2,848,000 VNĐ
2,420,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0312R6054A

Nhẫn nữ 0312R6054A

8,797,000 VNĐ
7,477,450 VNĐ
Nhẫn nữ 0312R6054A
8,797,000 VNĐ
7,477,450 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0212E1586BP

Hoa tai 0212E1586BP

7,686,000 VNĐ
6,533,100 VNĐ
Hoa tai 0212E1586BP
7,686,000 VNĐ
6,533,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0212P1585BP

Mặt dây 0212P1585BP

3,913,000 VNĐ
3,326,050 VNĐ
Mặt dây 0212P1585BP
3,913,000 VNĐ
3,326,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0212R1584BP

Nhẫn nữ 0212R1584BP

9,091,000 VNĐ
7,727,350 VNĐ
Nhẫn nữ 0212R1584BP
9,091,000 VNĐ
7,727,350 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0212E1703BP

Hoa tai 0212E1703BP

9,096,000 VNĐ
7,731,600 VNĐ
Hoa tai 0212E1703BP
9,096,000 VNĐ
7,731,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1111P4219A

Mặt dây 1111P4219A

4,312,000 VNĐ
3,665,200 VNĐ
Mặt dây 1111P4219A
4,312,000 VNĐ
3,665,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2564NA602

Nhẫn nữ 20-0216R2564NA602

13,088,000 VNĐ
11,124,800 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2564NA602
13,088,000 VNĐ
11,124,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2565NA602

Mặt dây 20-0216P2565NA602

5,958,000 VNĐ
5,064,300 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2565NA602
5,958,000 VNĐ
5,064,300 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2566NA602

Hoa tai 20-0216E2566NA602

6,975,000 VNĐ
5,928,750 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2566NA602
6,975,000 VNĐ
5,928,750 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R1826NA611

Nhẫn nữ 20-0216R1826NA611

15,842,000 VNĐ
13,465,700 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R1826NA611
15,842,000 VNĐ
13,465,700 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P1926NA611

Mặt dây 20-0216P1926NA611

13,891,000 VNĐ
11,807,350 VNĐ
Mặt dây 20-0216P1926NA611
13,891,000 VNĐ
11,807,350 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E0427NA611

Hoa tai 20-0216E0427NA611

11,875,000 VNĐ
10,093,750 VNĐ
Hoa tai 20-0216E0427NA611
11,875,000 VNĐ
10,093,750 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2582NA608

Nhẫn nữ 20-0216R2582NA608

7,052,000 VNĐ
5,994,200 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2582NA608
7,052,000 VNĐ
5,994,200 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2583NA608

Mặt dây 20-0216P2583NA608

6,291,000 VNĐ
5,347,350 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2583NA608
6,291,000 VNĐ
5,347,350 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2584NA608

Hoa tai 20-0216E2584NA608

6,086,000 VNĐ
5,173,100 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2584NA608
6,086,000 VNĐ
5,173,100 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết