Mặt dây 21-0117P5184JA2428

Mặt dây 21-0117P5184JA2428

3,413,000 VNĐ
2,901,050 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5184JA2428
3,413,000 VNĐ
2,901,050 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P2108NA

Mặt dây 21-0117P2108NA

4,237,000 VNĐ
3,601,450 VNĐ
Mặt dây 21-0117P2108NA
4,237,000 VNĐ
3,601,450 VNĐ
 • Đá chính: Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5245JA2430

Mặt dây 21-0117P5245JA2430

3,242,000 VNĐ
2,755,700 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5245JA2430
3,242,000 VNĐ
2,755,700 VNĐ
 • Đá chính: Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5192JA2428

Mặt dây 21-0117P5192JA2428

2,831,000 VNĐ
2,406,350 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5192JA2428
2,831,000 VNĐ
2,406,350 VNĐ
 • Đá chính: Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 22-0117P5233JA2430

Mặt dây 22-0117P5233JA2430

3,253,000 VNĐ
2,765,050 VNĐ
Mặt dây 22-0117P5233JA2430
3,253,000 VNĐ
2,765,050 VNĐ
 • Đá chính: Citrine
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6217JAP149

Nhẫn ngọc trai 21-0817R6217JAP149

14,389,000 VNĐ
12,230,650 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6217JAP149
14,389,000 VNĐ
12,230,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0817P6218JAP149

Mặt dây 21-0817P6218JAP149

13,519,000 VNĐ
11,491,150 VNĐ
Mặt dây 21-0817P6218JAP149
13,519,000 VNĐ
11,491,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0817E6275JAP149

Hoa tai 20-0817E6275JAP149

22,091,000 VNĐ
18,777,350 VNĐ
Hoa tai 20-0817E6275JAP149
22,091,000 VNĐ
18,777,350 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6188JAP150

Nhẫn ngọc trai 21-0817R6188JAP150

11,888,000 VNĐ
10,104,800 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6188JAP150
11,888,000 VNĐ
10,104,800 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0817P6254JAP150

Mặt dây 21-0817P6254JAP150

9,949,000 VNĐ
8,456,650 VNĐ
Mặt dây 21-0817P6254JAP150
9,949,000 VNĐ
8,456,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 21-0817E6255JAP150

Hoa tai 21-0817E6255JAP150

10,410,000 VNĐ
8,848,500 VNĐ
Hoa tai 21-0817E6255JAP150
10,410,000 VNĐ
8,848,500 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6232JAP153

Nhẫn ngọc trai 20-0817R6232JAP153

14,427,000 VNĐ
12,262,950 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6232JAP153
14,427,000 VNĐ
12,262,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0817P6258JAP153

Mặt dây 20-0817P6258JAP153

14,961,000 VNĐ
12,716,850 VNĐ
Mặt dây 20-0817P6258JAP153
14,961,000 VNĐ
12,716,850 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0817E6259JAP153

Hoa tai 20-0817E6259JAP153

21,141,000 VNĐ
17,969,850 VNĐ
Hoa tai 20-0817E6259JAP153
21,141,000 VNĐ
17,969,850 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6284JAP168

Nhẫn ngọc trai 20-0817R6284JAP168

17,244,000 VNĐ
14,657,400 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6284JAP168
17,244,000 VNĐ
14,657,400 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 221-0917P6490JAP156

Mặt dây 221-0917P6490JAP156

14,711,000 VNĐ
12,504,350 VNĐ
Mặt dây 221-0917P6490JAP156
14,711,000 VNĐ
12,504,350 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 211-0917P6435JAP150

Mặt dây 211-0917P6435JAP150

10,988,000 VNĐ
9,339,800 VNĐ
Mặt dây 211-0917P6435JAP150
10,988,000 VNĐ
9,339,800 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690

Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690

17,164,000 VNĐ
14,589,400 VNĐ
Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690
17,164,000 VNĐ
14,589,400 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 252-1117P2068NA690

Mặt dây 252-1117P2068NA690

21,047,000 VNĐ
17,889,950 VNĐ
Mặt dây 252-1117P2068NA690
21,047,000 VNĐ
17,889,950 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691

Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691

19,496,000 VNĐ
16,571,600 VNĐ
Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691
19,496,000 VNĐ
16,571,600 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết