• Trang 2/2
 • 1
 • 2
Dây liền mặt 241-1117CP2089NA701

Dây liền mặt 241-1117CP2089NA701

31,255,000 VNĐ
26,566,750 VNĐ
Dây liền mặt 241-1117CP2089NA701
31,255,000 VNĐ
26,566,750 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 238-1117R2066NA702

Nhẫn nữ 238-1117R2066NA702

21,463,000 VNĐ
18,243,550 VNĐ
Nhẫn nữ 238-1117R2066NA702
21,463,000 VNĐ
18,243,550 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 265-1117P2065NA702

Mặt dây 265-1117P2065NA702

30,253,000 VNĐ
25,715,050 VNĐ
Mặt dây 265-1117P2065NA702
30,253,000 VNĐ
25,715,050 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 251-1117R2113NA703

Nhẫn nữ 251-1117R2113NA703

17,329,000 VNĐ
14,729,650 VNĐ
Nhẫn nữ 251-1117R2113NA703
17,329,000 VNĐ
14,729,650 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 262-1117P2122NA703

Mặt dây 262-1117P2122NA703

18,427,000 VNĐ
15,662,950 VNĐ
Mặt dây 262-1117P2122NA703
18,427,000 VNĐ
15,662,950 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 230-1117P2077NA704

Mặt dây 230-1117P2077NA704

15,932,000 VNĐ
13,542,200 VNĐ
Mặt dây 230-1117P2077NA704
15,932,000 VNĐ
13,542,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 236-1117P2108NA705

Mặt dây 236-1117P2108NA705

21,285,000 VNĐ
18,092,250 VNĐ
Mặt dây 236-1117P2108NA705
21,285,000 VNĐ
18,092,250 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết