• Trang 2/2
 • 1
 • 2
Hoa tai 0214E6209JA0337

Hoa tai 0214E6209JA0337

3,104,000 VNĐ
2,638,400 VNĐ
Hoa tai 0214E6209JA0337
3,104,000 VNĐ
2,638,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6246JA0344

Nhẫn nữ 0214R6246JA0344

5,266,000 VNĐ
4,476,100 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6246JA0344
5,266,000 VNĐ
4,476,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6247JA0344

Mặt dây 0214P6247JA0344

3,671,000 VNĐ
3,120,350 VNĐ
Mặt dây 0214P6247JA0344
3,671,000 VNĐ
3,120,350 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6248JA0344

Hoa tai 0214E6248JA0344

5,846,000 VNĐ
4,969,100 VNĐ
Hoa tai 0214E6248JA0344
5,846,000 VNĐ
4,969,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6141JA0341

Nhẫn nữ 0214R6141JA0341

5,289,000 VNĐ
4,495,650 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6141JA0341
5,289,000 VNĐ
4,495,650 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6142JA0341

Mặt dây 0214P6142JA0341

3,899,000 VNĐ
3,314,150 VNĐ
Mặt dây 0214P6142JA0341
3,899,000 VNĐ
3,314,150 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6143JA0341

Hoa tai 0214E6143JA0341

4,221,000 VNĐ
3,587,850 VNĐ
Hoa tai 0214E6143JA0341
4,221,000 VNĐ
3,587,850 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6243JA0338

Nhẫn nữ 0214R6243JA0338

5,505,000 VNĐ
4,679,250 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6243JA0338
5,505,000 VNĐ
4,679,250 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6244JA0338

Mặt dây 0214P6244JA0338

3,784,000 VNĐ
3,216,400 VNĐ
Mặt dây 0214P6244JA0338
3,784,000 VNĐ
3,216,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6245JA0338

Hoa tai 0214E6245JA0338

4,544,000 VNĐ
3,862,400 VNĐ
Hoa tai 0214E6245JA0338
4,544,000 VNĐ
3,862,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6210JA0347

Nhẫn nữ 0214R6210JA0347

7,001,000 VNĐ
5,950,850 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6210JA0347
7,001,000 VNĐ
5,950,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6211JA0347

Mặt dây 0214P6211JA0347

4,598,000 VNĐ
3,908,300 VNĐ
Mặt dây 0214P6211JA0347
4,598,000 VNĐ
3,908,300 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6212JA0347

Hoa tai 0214E6212JA0347

5,599,000 VNĐ
4,759,150 VNĐ
Hoa tai 0214E6212JA0347
5,599,000 VNĐ
4,759,150 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6199JA0336

Mặt dây 0214P6199JA0336

2,913,000 VNĐ
2,476,050 VNĐ
Mặt dây 0214P6199JA0336
2,913,000 VNĐ
2,476,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6200JA0336

Hoa tai 0214E6200JA0336

3,368,000 VNĐ
2,862,800 VNĐ
Hoa tai 0214E6200JA0336
3,368,000 VNĐ
2,862,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết