Mặt dây 80-0217P1486NAL071

Mặt dây 80-0217P1486NAL071

2,479,000 VNĐ
2,107,150 VNĐ
Mặt dây 80-0217P1486NAL071
2,479,000 VNĐ
2,107,150 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6217JAP149

Nhẫn ngọc trai 21-0817R6217JAP149

14,389,000 VNĐ
12,230,650 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6217JAP149
14,389,000 VNĐ
12,230,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0817P6218JAP149

Mặt dây 21-0817P6218JAP149

13,519,000 VNĐ
11,491,150 VNĐ
Mặt dây 21-0817P6218JAP149
13,519,000 VNĐ
11,491,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0817E6275JAP149

Hoa tai 20-0817E6275JAP149

22,091,000 VNĐ
18,777,350 VNĐ
Hoa tai 20-0817E6275JAP149
22,091,000 VNĐ
18,777,350 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6188JAP150

Nhẫn ngọc trai 21-0817R6188JAP150

11,888,000 VNĐ
10,104,800 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6188JAP150
11,888,000 VNĐ
10,104,800 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0817P6254JAP150

Mặt dây 21-0817P6254JAP150

9,949,000 VNĐ
8,456,650 VNĐ
Mặt dây 21-0817P6254JAP150
9,949,000 VNĐ
8,456,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 21-0817E6255JAP150

Hoa tai 21-0817E6255JAP150

10,410,000 VNĐ
8,848,500 VNĐ
Hoa tai 21-0817E6255JAP150
10,410,000 VNĐ
8,848,500 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6232JAP153

Nhẫn ngọc trai 20-0817R6232JAP153

14,427,000 VNĐ
12,262,950 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6232JAP153
14,427,000 VNĐ
12,262,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0817P6258JAP153

Mặt dây 20-0817P6258JAP153

14,961,000 VNĐ
12,716,850 VNĐ
Mặt dây 20-0817P6258JAP153
14,961,000 VNĐ
12,716,850 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0817E6259JAP153

Hoa tai 20-0817E6259JAP153

21,141,000 VNĐ
17,969,850 VNĐ
Hoa tai 20-0817E6259JAP153
21,141,000 VNĐ
17,969,850 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6284JAP168

Nhẫn ngọc trai 20-0817R6284JAP168

17,244,000 VNĐ
14,657,400 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6284JAP168
17,244,000 VNĐ
14,657,400 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 221-0917P6490JAP156

Mặt dây 221-0917P6490JAP156

14,711,000 VNĐ
12,504,350 VNĐ
Mặt dây 221-0917P6490JAP156
14,711,000 VNĐ
12,504,350 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 211-0917P6435JAP150

Mặt dây 211-0917P6435JAP150

10,988,000 VNĐ
9,339,800 VNĐ
Mặt dây 211-0917P6435JAP150
10,988,000 VNĐ
9,339,800 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Lắc tay 60-0117B4570NAL327

Lắc tay 60-0117B4570NAL327

4,383,000 VNĐ
3,725,550 VNĐ
Lắc tay 60-0117B4570NAL327
4,383,000 VNĐ
3,725,550 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 60-0117R4589NAL333

Nhẫn nữ 60-0117R4589NAL333

3,910,000 VNĐ
3,323,500 VNĐ
Nhẫn nữ 60-0117R4589NAL333
3,910,000 VNĐ
3,323,500 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 60-0117CP4601NAL334

Dây liền mặt 60-0117CP4601NAL334

4,630,000 VNĐ
3,935,500 VNĐ
Dây liền mặt 60-0117CP4601NAL334
4,630,000 VNĐ
3,935,500 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 60-0117CP4617NAL336

Dây liền mặt 60-0117CP4617NAL336

4,621,000 VNĐ
3,927,850 VNĐ
Dây liền mặt 60-0117CP4617NAL336
4,621,000 VNĐ
3,927,850 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 60-0117R4653NAL338

Nhẫn nữ 60-0117R4653NAL338

3,097,000 VNĐ
2,632,450 VNĐ
Nhẫn nữ 60-0117R4653NAL338
3,097,000 VNĐ
2,632,450 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Lắc tay 60-0218B4747JAL320

Lắc tay 60-0218B4747JAL320

3,368,000 VNĐ
2,862,800 VNĐ
Lắc tay 60-0218B4747JAL320
3,368,000 VNĐ
2,862,800 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Lắc tay 60-0218B4736JAL321

Lắc tay 60-0218B4736JAL321

4,771,000 VNĐ
4,055,350 VNĐ
Lắc tay 60-0218B4736JAL321
4,771,000 VNĐ
4,055,350 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết