Nhẫn nữ 80-0117R1215JAL033

Nhẫn nữ 80-0117R1215JAL033

2,947,000 VNĐ
2,504,950 VNĐ
Nhẫn nữ 80-0117R1215JAL033
2,947,000 VNĐ
2,504,950 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 70-1216R1124NAL006

Nhẫn nữ 70-1216R1124NAL006

3,186,000 VNĐ
2,708,100 VNĐ
Nhẫn nữ 70-1216R1124NAL006
3,186,000 VNĐ
2,708,100 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 70-1216R1130NAL008

Nhẫn nữ 70-1216R1130NAL008

3,378,000 VNĐ
2,871,300 VNĐ
Nhẫn nữ 70-1216R1130NAL008
3,378,000 VNĐ
2,871,300 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 70-1216R1129NAL007

Nhẫn nữ 70-1216R1129NAL007

3,820,000 VNĐ
3,247,000 VNĐ
Nhẫn nữ 70-1216R1129NAL007
3,820,000 VNĐ
3,247,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 80-0217P1253PAL065

Mặt dây 80-0217P1253PAL065

1,096,000 VNĐ
931,600 VNĐ
Mặt dây 80-0217P1253PAL065
1,096,000 VNĐ
931,600 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 10k
Xem chi tiết
Mặt dây 80-0217P1249PAL064

Mặt dây 80-0217P1249PAL064

1,287,000 VNĐ
1,093,950 VNĐ
Mặt dây 80-0217P1249PAL064
1,287,000 VNĐ
1,093,950 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 10k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 85-0217R1620NAL037

Nhẫn nữ 85-0217R1620NAL037

2,989,000 VNĐ
2,540,650 VNĐ
Nhẫn nữ 85-0217R1620NAL037
2,989,000 VNĐ
2,540,650 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 80-0117R1209JAL027

Nhẫn nữ 80-0117R1209JAL027

2,310,000 VNĐ
1,963,500 VNĐ
Nhẫn nữ 80-0117R1209JAL027
2,310,000 VNĐ
1,963,500 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 80-0217P1746LAL011

Mặt dây 80-0217P1746LAL011

1,735,000 VNĐ
1,474,750 VNĐ
Mặt dây 80-0217P1746LAL011
1,735,000 VNĐ
1,474,750 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 90-0217CP1648JAL081

Dây liền mặt 90-0217CP1648JAL081

4,149,000 VNĐ
3,526,650 VNĐ
Dây liền mặt 90-0217CP1648JAL081
4,149,000 VNĐ
3,526,650 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 20-0217CP1810JAL074

Dây liền mặt 20-0217CP1810JAL074

5,046,000 VNĐ
4,289,100 VNĐ
Dây liền mặt 20-0217CP1810JAL074
5,046,000 VNĐ
4,289,100 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 85-0369CP2003NAL069

Dây liền mặt 85-0369CP2003NAL069

5,521,000 VNĐ
4,692,850 VNĐ
Dây liền mặt 85-0369CP2003NAL069
5,521,000 VNĐ
4,692,850 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 85-0217P1509NAL073

Mặt dây 85-0217P1509NAL073

1,576,000 VNĐ
1,339,600 VNĐ
Mặt dây 85-0217P1509NAL073
1,576,000 VNĐ
1,339,600 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 85-0364CP1998NAL072

Dây liền mặt 85-0364CP1998NAL072

4,484,000 VNĐ
3,811,400 VNĐ
Dây liền mặt 85-0364CP1998NAL072
4,484,000 VNĐ
3,811,400 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 90-0217R1626NAL098

Nhẫn nữ 90-0217R1626NAL098

2,761,000 VNĐ
2,346,850 VNĐ
Nhẫn nữ 90-0217R1626NAL098
2,761,000 VNĐ
2,346,850 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 75-0317E1940PAL092

Hoa tai 75-0317E1940PAL092

2,883,000 VNĐ
2,450,550 VNĐ
Hoa tai 75-0317E1940PAL092
2,883,000 VNĐ
2,450,550 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 80-0317E1911PAL091

Hoa tai 80-0317E1911PAL091

2,575,000 VNĐ
2,188,750 VNĐ
Hoa tai 80-0317E1911PAL091
2,575,000 VNĐ
2,188,750 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 80-0217E1777LAL095

Hoa tai 80-0217E1777LAL095

1,960,000 VNĐ
1,666,000 VNĐ
Hoa tai 80-0217E1777LAL095
1,960,000 VNĐ
1,666,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 75-0317E1944PAL094

Hoa tai 75-0317E1944PAL094

2,961,000 VNĐ
2,516,850 VNĐ
Hoa tai 75-0317E1944PAL094
2,961,000 VNĐ
2,516,850 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 80-0317E1923PAL093

Hoa tai 80-0317E1923PAL093

2,333,000 VNĐ
1,983,050 VNĐ
Hoa tai 80-0317E1923PAL093
2,333,000 VNĐ
1,983,050 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết