Nhẫn nữ 80-0117R1177JAL029

Nhẫn nữ 80-0117R1177JAL029

2,846,000 VNĐ
2,419,100 VNĐ
Nhẫn nữ 80-0117R1177JAL029
2,846,000 VNĐ
2,419,100 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 60-1216P1139NAL009

Mặt dây 60-1216P1139NAL009

3,406,000 VNĐ
2,895,100 VNĐ
Mặt dây 60-1216P1139NAL009
3,406,000 VNĐ
2,895,100 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 65-0217P1279PAL070

Mặt dây 65-0217P1279PAL070

3,530,000 VNĐ
3,000,500 VNĐ
Mặt dây 65-0217P1279PAL070
3,530,000 VNĐ
3,000,500 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 65-1216CP1208JAL013

Dây liền mặt 65-1216CP1208JAL013

5,890,000 VNĐ
5,006,500 VNĐ
Dây liền mặt 65-1216CP1208JAL013
5,890,000 VNĐ
5,006,500 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 80-0117CP1365NAL083

Dây liền mặt 80-0117CP1365NAL083

4,164,000 VNĐ
3,539,400 VNĐ
Dây liền mặt 80-0117CP1365NAL083
4,164,000 VNĐ
3,539,400 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Lắc tay 80-0217B1310LAL048

Lắc tay 80-0217B1310LAL048

2,839,000 VNĐ
2,413,150 VNĐ
Lắc tay 80-0217B1310LAL048
2,839,000 VNĐ
2,413,150 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Lắc tay 80-0217B1324LAL045

Lắc tay 80-0217B1324LAL045

2,947,000 VNĐ
2,504,950 VNĐ
Lắc tay 80-0217B1324LAL045
2,947,000 VNĐ
2,504,950 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Lắc tay 80-0217B1297LAL052

Lắc tay 80-0217B1297LAL052

3,589,000 VNĐ
3,050,650 VNĐ
Lắc tay 80-0217B1297LAL052
3,589,000 VNĐ
3,050,650 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Lắc tay 75-0217B1302LAL050

Lắc tay 75-0217B1302LAL050

3,659,000 VNĐ
3,110,150 VNĐ
Lắc tay 75-0217B1302LAL050
3,659,000 VNĐ
3,110,150 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Lắc tay 70-0217B1321LAL044

Lắc tay 70-0217B1321LAL044

3,774,000 VNĐ
3,207,900 VNĐ
Lắc tay 70-0217B1321LAL044
3,774,000 VNĐ
3,207,900 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 80-0117CP1347NAL087

Dây liền mặt 80-0117CP1347NAL087

3,685,000 VNĐ
3,132,250 VNĐ
Dây liền mặt 80-0117CP1347NAL087
3,685,000 VNĐ
3,132,250 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 80-0117CP1373NAL085

Dây liền mặt 80-0117CP1373NAL085

4,509,000 VNĐ
3,832,650 VNĐ
Dây liền mặt 80-0117CP1373NAL085
4,509,000 VNĐ
3,832,650 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Lắc tay 75-0217B1304LAL051

Lắc tay 75-0217B1304LAL051

3,862,000 VNĐ
3,282,700 VNĐ
Lắc tay 75-0217B1304LAL051
3,862,000 VNĐ
3,282,700 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Lắc tay 80-0217B1292LAL047

Lắc tay 80-0217B1292LAL047

3,441,000 VNĐ
2,924,850 VNĐ
Lắc tay 80-0217B1292LAL047
3,441,000 VNĐ
2,924,850 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 80-0217P1274PAL068

Mặt dây 80-0217P1274PAL068

1,603,000 VNĐ
1,362,550 VNĐ
Mặt dây 80-0217P1274PAL068
1,603,000 VNĐ
1,362,550 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 80-0117R1139JAL037

Nhẫn nữ 80-0117R1139JAL037

2,018,000 VNĐ
1,715,300 VNĐ
Nhẫn nữ 80-0117R1139JAL037
2,018,000 VNĐ
1,715,300 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 80-0117R1225JAL035

Nhẫn nữ 80-0117R1225JAL035

2,308,000 VNĐ
1,961,800 VNĐ
Nhẫn nữ 80-0117R1225JAL035
2,308,000 VNĐ
1,961,800 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 80-0117R1152JAL039

Nhẫn nữ 80-0117R1152JAL039

2,288,000 VNĐ
1,944,800 VNĐ
Nhẫn nữ 80-0117R1152JAL039
2,288,000 VNĐ
1,944,800 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 80-0117R1162JAL040

Nhẫn nữ 80-0117R1162JAL040

2,471,000 VNĐ
2,100,350 VNĐ
Nhẫn nữ 80-0117R1162JAL040
2,471,000 VNĐ
2,100,350 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 80-0117R1205JAL038

Nhẫn nữ 80-0117R1205JAL038

2,642,000 VNĐ
2,245,700 VNĐ
Nhẫn nữ 80-0117R1205JAL038
2,642,000 VNĐ
2,245,700 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết