Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.61 D VS2 Excellent
63,457,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS1 Excellent
65,481,000
Xem
RoundRound 0.61 F VS2 Excellent
57,155,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS1 Very good
80,155,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS1 Excellent
78,430,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS1 Very good
76,015,000
Xem
RoundRound 0.76 E VS1 Excellent
97,888,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS1 Excellent
92,460,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS2 Excellent
89,102,000
Xem
RoundRound 0.84 E VS2 Excellent
127,535,000
Xem
RoundRound 0.80 D VS2 Excellent
128,685,000
Xem
RoundRound 0.83 D VS2 Excellent
128,685,000
Xem
RoundRound 0.80 F VS1 Excellent
120,635,000
Xem
RoundRound 0.90 E VS1 Excellent
172,310,000
Xem
RoundRound 1.01 E VS1 Excellent
222,640,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS1 Excellent
233,772,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Very good
198,651,000
Xem
RoundRound 1.04 F VS1 Excellent
219,190,000
Xem
RoundRound 1.15 E VS2 Excellent
248,210,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS1 Excellent
295,297,000
Xem