Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.60 F VVS2 Excellent
75,233,000
Xem
RoundRound 0.66 F VVS1 Excellent
84,502,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
105,869,000
Xem
RoundRound 0.66 F IF Excellent
90,425,000
Xem
RoundRound 0.70 F IF Excellent
120,077,000
Xem
RoundRound 0.75 E VVS2 Excellent
117,438,000
Xem
RoundRound 0.76 E VVS1 Excellent
135,033,000
Xem
RoundRound 0.75 F VVS1 Excellent
121,831,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Excellent
153,201,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS1 Excellent
173,006,000
Xem
RoundRound 0.80 F IF Excellent
169,142,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
192,855,000
Xem
RoundRound 1.00 D VVS2 Excellent
283,038,000
Xem
RoundRound 0.93 E IF Excellent
287,845,000
Xem
RoundRound 0.92 E VVS1 Excellent
265,880,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS1 Excellent
255,254,000
Xem
RoundRound 1.08 E VVS1 Excellent
329,424,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS2 Excellent
288,052,000
Xem
RoundRound 1.23 F IF Excellent
413,885,000
Xem
RoundRound 0.34 D VS2 Excellent
21,735,000
Xem