Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.34 D VVS1 Excellent
29,900,000
Xem
RoundRound 0.5 E VVS1 Excellent
71,990,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS1 Excellent
77,349,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS1 Excellent
93,242,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS1 Excellent
99,691,000
Xem
RoundRound 0.74 E IF Excellent
137,710,000
Xem
RoundRound 0.86 F VVS1 Excellent
159,563,000
Xem
RoundRound 1 D VVS1 Excellent
337,663,000
Xem
RoundRound 0.9 E VS1 Excellent
196,430,000
Xem
RoundRound 1 D VVS2 Excellent
283,038,000
Xem
RoundRound 1.02 F VVS1 Excellent
277,978,000
Xem
RoundRound 0.91 F IF Excellent
245,019,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS2 Excellent
306,820,000
Xem
RoundRound 1.24 E IF Excellent
446,896,000
Xem
RoundRound 1.23 E VS1 Excellent
308,703,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS2 Excellent
271,959,000
Xem
RoundRound 1.36 E VVS1 Excellent
603,750,000
Xem
RoundRound 1.32 F IF Excellent
599,840,000
Xem
RoundRound 2.68 D VVS1 Excellent
1,797,346,000
Xem