Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.71 E IF Excellent
166,014,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
156,638,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
102,189,000
Xem
RoundRound 0.59 D IF Excellent
160,777,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS2 Excellent
97,650,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
77,464,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS2 Excellent
84,134,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
84,948,000
Xem
RoundRound 1.45 D VS2 Excellent
458,390,000
Xem
RoundRound 1.51 F VS2 Excellent
399,786,000
Xem
RoundRound 1.35 E VS1 Excellent
346,150,000
Xem
RoundRound 1.23 D VS1 Excellent
318,642,000
Xem
RoundRound 1.25 E VS1 Excellent
302,450,000
Xem
RoundRound 1.21 E VS2 Excellent
284,464,000
Xem
RoundRound 1.23 F VS2 Excellent
268,870,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS1 Excellent
222,640,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS2 Excellent
219,926,000
Xem
RoundRound 1.09 F VS1 Excellent
219,190,000
Xem
RoundRound 0.90 F VS2 Excellent
155,802,000
Xem