Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.71 E IF Excellent
166,014,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
156,638,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
102,189,000
Xem
RoundRound 0.59 D IF Excellent
160,777,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS2 Excellent
97,650,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
77,464,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS2 Excellent
84,134,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
84,948,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS2 Excellent
19,205,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS1 Excellent
19,964,000
Xem
RoundRound 0.34 E VS2 Excellent
20,355,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,505,000
Xem
RoundRound 0.33 D VS2 Excellent
21,735,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
22,701,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
24,932,000
Xem
RoundRound 0.34 E VVS2 Excellent
26,542,000
Xem
RoundRound 0.34 F VVS1 Excellent
26,726,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS1 Excellent
27,600,000
Xem
RoundRound 0.35 E IF Excellent
29,095,000
Xem