Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.71 E IF Excellent
166,014,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
156,638,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
102,189,000
Xem
RoundRound 0.59 D IF Excellent
160,777,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS2 Excellent
97,650,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
77,464,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS2 Excellent
84,134,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
84,948,000
Xem
RoundRound 0.37 D IF Excellent
32,660,000
Xem
RoundRound 0.34 E VVS2 Excellent
26,542,000
Xem
RoundRound 0.35 F IF Excellent
28,336,000
Xem
RoundRound 0.34 F VVS1 Excellent
26,726,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
73,209,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
69,690,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
62,445,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
63,963,000
Xem
RoundRound 0.56 E VVS2 Excellent
80,109,000
Xem
RoundRound 0.57 F VVS1 Excellent
74,819,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS2 Excellent
78,614,000
Xem